Fascynujący świat stawonogów!

Stawonogi to ogromna liczba zwierząt bezkręgowych, którymi fascynują się wszyscy, którzy mieli jakikolwiek kontakt z tymi drobnymi żyjątkami.

W ramach lekcji biologii oraz zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uczniowie klasy 6 już od kilku tygodni poznawali tę niezwykle urokliwą grupę zwierząt. Podczas omawiania ich środowiska życia, budowy czy też czynności życiowych, tworzyli niezwykle współczesne profile fb ich ciekawych osobistości oraz przygotowywali makiety obrazujące ich wygląd. Podsumowując tematykę stawonogów, wraz z wychowawcą oraz nauczycielem biologii, udali się na wycieczkę do Muzeum Motyli w Bochni.

Muzeum ARTHROPODA to największa stała ekspozycja motyli świata w Polsce, licząca ponad pięć tysięcy okazów pochodzących z całego świata.

Oprócz wspaniałej ekspozycji owadów, w muzeum można było również zaobserwować pojedyncze okazy innych przedstawicieli stawonogów, pajęczaków oraz skorupiaków.

W rolę edukatora i przewodnika wcielił się pan Filip Kobiela, który w niezwykle pasjonujący sposób przekazał wiedzę dotyczącą stawonogów, uwzględniając przy tym odpowiedzi na „tysiące” zadawanych przez uczniów pytań.

Lekcja muzealna udowodniła, jak obszerną wiedzę posiadają nasi uczniowie, a część z nich  (Judyta, Piotrek oraz Damian ) zasłużyło na miano „młodych entomologów” 😊. Gratulujemy wiedzy!