O NAS

Szkoła Podstawowa w Kobylu jest publiczną placówką oświatową, świadczącą usługi uczniom, rodzicom i środowisku. Jesteśmy szkołą, która swoje działania opiera na takich wartościach jak: mądrość, uczciwość, patriotyzm, tolerancja, empatia, szacunek dla pracy innych i wrażliwość.
     Szkoła uznaje za swoje zadanie kształcenie uczniów, wyposażenie ich w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się świecie, a w szczególności zdobywania dalszej wiedzy i pełnienia w przyszłości ważnych ról społecznych i zawodowych. Każdemu uczniowi szkoła umożliwia sukces na górnej granicy jego potencjalnych możliwości i indywidualnych potrzeb.
     Budujemy w naszych wychowankach poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji. Szanujemy pluralizm światopoglądowy, uczucia religijne uczniów, kształtujemy ucznia tolerancyjnego, wrażliwego i dbającego o wartości moralne oraz wdrażamy do ciągłego samodoskonalenia, współdziałania i współodpowiedzialności.
     Szkoła tworzy takie warunki pracy, aby nauczyciele mogli wykorzystywać cały swój potencjał i możliwości, a przez to podnosić jakość pracy szkoły. Każdy pracownik ma możliwość rozwoju zawodowego. Nauczyciele sami wybierają programy i metody pracy z uczniem. W swej pracy kierują się wrażliwością na potrzeby dzieci oraz przestrzegają zasad etyki zawodowej.
     Rodzice współdecydują o kształcie i modelu kształcenia i wychowania, uczestnicząc w planowaniu zadań, a także wyrażając swoje opinie na temat działań prowadzonych przez szkołę. Budujemy właściwe relacje ze środowiskiem i społecznością lokalną.
     Praca szkoły zapewnia satysfakcję i godny poziom życia naszym wychowankom, a społeczeństwu przynosi zadowolenie z właściwego wychowania odpowiedzialnych obywateli kraju.

Godło (Logo) Szkoły – zawiera elementy herbu wsi Kobyle: podkowę, książkę – symbol nauki oraz biedronkę – motyw poezji Patrona Szkoły – ks. Jana Twardowskiego. Logo Szkoły eksponowane jest podczas uroczystości szkolnych oraz umieszczane na pismach szkolnych (dyplomach, folderach, zaproszeniach). Godło Szkoły jest znakiem rozpoznawczym Szkoły Podstawowej w Kobylu.
     Sztandar Szkoły – to prostokątny płat tkaniny obszyty złotą frędzlą. Na prawej stronie Sztandaru wyszyte są: Biały Orzeł w koronie na czerwonym tle oraz pełna nazwa Szkoły: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu. Lewa strona Sztandaru ma kolor niebieski. W środkowej części znajduje się haft przedstawiający wizerunek Patrona – ks. Jana Twardowskiego z panoramą Kobyla, z budynkiem szkoły i kościoła w Kobylu oraz podpis: ks. Jan Twardowski. U góry Sztandaru widnieje cytat z wiersza poety “Spieszmy się kochać ludzi…”. Dolną część Sztandaru zajmuje napis Kobyle, a pod nim herb wsi Kobyle – Pobóg: srebrna podkowa na błękitnym tle zwrócona ocalami w dół, zwieńczona złotym krzyżem. Po obu stronach herbu wyhaftowane zostały daty: 1906 – data powstania szkoły w Kobylu oraz rok 2007 – data nadania szkole imienia ks. Jana Twardowskiego.
     Sztandar Szkoły jest dla społeczności szkolnej symbolem Polski – Narodu – Małej Ojczyzny.
    


     Nasz Sztandar to także w pewnym sensie znak bojowy. Towarzyszy nam w boju o wiedzę, o piękne kształtowanie własnego charakteru. Otrzymaliśmy go uroczyście i od tej pory towarzyszy nam w chwilach ważnych, podniosłych, radosnych i bolesnych dla całej społeczności szkolnej. Gromadźmy się pod tym znakiem z poczuciem dumy i radości.