Grant 1 i 3

Logo

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa -Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”.

Celem projektu jest umożliwienie szkołom przejścia z tradycyjnego, stacjonarnego modelu kształcenia na model nauczania zdalnego.

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kobyl realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych”. Celem projektu jest zniwelowanie u uczniów skutków pandemii COVID-19 oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych.

  1. Projekt skierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu.
  2. Zadanie grantowe realizowane jest w Szkole Podstawowej w Kobylu w okresie od 02.01.2023 r. do 23.06.2023 r.
  3. W projekcie mogą brać udział uczniowie z klas 1-8 (uczniowie klas 1-2 zajęcia szachowe, uczniowie klas 3-5 – zajęcia z arteterapii, uczniowie klas 6–8 – zajęcia przyrodniczo-eksperymentalne, uczniowie klas 7-8 zajęcia filmowo-teatralne).
  4. Uczniowie będą mogli wziąć udział w następujących zajęciach pozalekcyjnych:

– przyrodniczo- eksperymentalne koło zainteresowań,

– zajęcia z zakresu innowacyjności – teatralno- filmowe,

– zajęcia szachowe,

– zajęcia z arteterapii.

    Wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Rekrutacji.