Podsumowanie projektu – Młodzi-aktywni-zdrowi

  • Projekt „Młodzi-aktywni-zdrowi” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego był realizowany przez Gminę Nowy Wiśnicz w Zespole Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu w okresie od 01.01.2001r. do 30.06.2011r.  
  • Wzięło w nim udział 78 uczniów (ze szkoły podstawowej i gimnazjum) w 7 grupach. 
  • W ramach projektu odbyło się w sumie 220 godzin pozalekcyjnych zajęć sportowych (120 godz. siatkówki, 52 godz. tenisa stołowego i 48 godz. zajęć dla grupy cheerleader’s). 
  • Został zakupiony sprzęt sportowy (m.in.: piłki, stół do tenisa stołowego, siatka turniejowa), stroje sportowe, ochraniacze, sprzęt grający itp. 
  • Odbyły się dwa Międzyszkolne Turnieje Siatkarskie: dla uczniów z gimnazjów, w którym wzięły udział szkoły z Królówki, Starego Wiśnicza i Kobyla; oraz dla uczniów szkół podstawowych, w którym wzięły udział szkoły z Nowego Wiśnicza, Starego Wiśnicza i Kobyla. 
  • Odbył się Szkolny Turniej Tenisa Stołowego, w którym wzięli udział uczniowie i uczennice Zespołu Szkół im. ks.Jana Twardowskiego w Kobylu uczestniczący w projekcie.