„MALI BADACZE – doświadczenia i eksperymenty w edukacji przedszkolnej”

Powiedz mi, a zapomnę,

pokaż – a zapamiętam,

pozwól mi działać, a zrozumiem!

Konfucjusz

Od października 2022 do maja 2023 w naszym przedszkolu realizowana była innowacja pedagogiczna, mająca na celu zachęcenie do kreatywnego myślenia, rozwijanie wyobraźni a przede wszystkim zachęcenie do czerpania radości płynącej z okrywania czegoś nowego. Podczas tego typu zajęć dzieci mogły rozbudzać swoją ciekawości otaczającym światem przyrody, prowadziły obserwacje, wyciągały trafne wnioski z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych.