Zebrania z rodzicami

Zapraszamy Rodziców na zebrania z wychowawcami klas we wtorek 24 stycznia 2023 r. wg harmonogramu:

klasa 1a  godz. 18.00

klasa 2a  godz. 17.00

klasa 3a godz.  17.30

klasa 4a godz.  17.00

klasa 7a godz.  17.30

klasa 8a godz.  18.30

klasa 8b godz.  18.00

klasa 5a  środa 25 stycznia 2023r. godz.  17.30

klasa 6a – piątek 20 stycznia 2023r. godz. 16.00

W czasie trwania zebrań do dyspozycji Państwa dostępni będą nauczyciele poszczególnych przedmiotów, a także pedagog i dyrekcja szkoły.

Zebrania z rodzicami

Zapraszamy Rodziców na zebrania z wychowawcami klas we wtorek 24 stycznia 2023 r. wg harmonogramu:

klasa 1a  godz. 18.00

klasa 2a  godz. 17.00

klasa 3a godz.  17.30

klasa 4a godz.  17.00

klasa 7a godz.  17.30

klasa 8a godz.  18.30

klasa 8b godz.  18.00

klasa 5a  środa 25 stycznia 2023r. godz.  17.30

klasa 6a – piątek 20 stycznia 2023r. godz. 16.00

W czasie trwania zebrań do dyspozycji Państwa dostępni będą nauczyciele poszczególnych przedmiotów, a także pedagog i dyrekcja szkoły.