ZDJĘCIA Z ZAJEĆ PROJEKTOWYCH – Nasza Droga Do Betlejem

Zajęcia z dykcji 
Zajęcia teatralne 
Zajęcia ze scenografii 
Zajęcia muzyczne