Społeczność Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kobylu składa serdeczne podziękowania za pomoc w realizacji misterium -„Emmanuel, Książę Pokoju”

Podziękowania dla:

 1. Robert Wieciech – firma Robertus nagłośnienie i światło
 2. Pani Burmistrz Małgorzacie Więckowskiej za wsparcie i przyjmowanie naszych szalonych pomysłów ze stoickim spokojem.
 3. Piotr Pyziak dyr. Muzeum Ziemi Wiśnickiej – udostępnienie wnętrz zamkowych na nagrania
 4. Paulina Wiśniewska – wsparcie przy realizacji filmu na zamku
 5. Maciej Adamczyk i Jakub Capik – film, montaż
 6. Gabriela Waśko Klub Jeździecki ELPIDA w Starym Wiśniczu – wypożyczenie koni do filmu oraz poświęcenie swojego cennego czasu
 7. Pani Grażynie Włudyce za uszycie strojów
 8. Pani dyr. Annie Waśko i panu dyr. Leszkowi Marszałkowi za wypożyczenie sceny.
 9. Panu kierownikowi Wiesławowi Cholewie oraz pracownikom ZUK za jej transport oraz wypożyczenie rusztowań.
 10. Państwu Annie i Kazimierzowi Wójsom oraz Marcie i Piotrowi Pawełkom za wypożyczenie palet oraz udostepnienie parkingu przy sklepie Groszek
 11. Panu komendantowi Stanisławowi Duśko, druhom OSP oraz Panu radnemu Janowi Gaździe za wszelką pomoc i wsparcie przez cały rok, nie tylko przy okazji jasełek.
 12. Kołu Gospodyń Wiejskich „Kobylanki” i Radzie Rodziców za dokarmianie aktorów, muzyków i techników w dniu dzisiejszym.
 13. Absolwentom: Kamilowi Brzegowemu, Adrianowi Golemcowi, Mateuszowi Stecowi, Gabrysi Gazdzie, Jankowi Tobiaszowi, Dawidowi Ćwikowi, Dominikowi Multanowi, Krzysztofowi Kokoszce,
 14. Muzykom, którzy zagrali gościnnie: Emilce i Gabrysi Rudek, Maćkowi Adamczykowi
 15. Całej armii rodziców: Agnieszce i Eugeniuszowi Tokarzom, Maciejowi Poznańskiemu, Tomaszowi i Piotrowi Kokoszkom, Sławomirowi Pytce, Piotrowi Trzasce, Robertowi Wojciechowskiemu, Mariuszowi Ratowskiemu, Danucie Golemiec, Karolinie Nowak.
 16. Wszystkim, wszystkim nauczycielom zaangażowanym: a w szczególności Edycie Rudek, Ewie Bakalarz, Zofii Nowak, Anecie Multan, Mariuszowi Tobiaszowi
 17. Wszystkim pracownikom obsługi oraz tym, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji tego przedsięwzięcia.
 18. Ale przede wszystkim aktorom małym i dużym, chórzystom, muzykom i ich rodzinom za poświęcony czas, zaangażowanie i cierpliwość.

Polecamy fotorelację z naszego wydarzenia na portalu:

 BOCHNIA I BRZESKO Z BLISKA