UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

Wakacje to niewątpliwie najradośniejsza część roku szkolnego, ale kiedy się kończą szkolna gromada z nie mniejszym entuzjazmem wraca w uczelniane mury. Przecież przed nami wspaniały czas… Czas na rozwój, na osiągnięcie sukcesu, rozwijanie uzdolnień, odkrywanie nowych pasji, zawiązywanie przyjaźni, kształtowanie charakteru. Mamy na to cały rok.

Podczas uroczystej Mszy świętej modliliśmy się o wytrwałość. O mądrym rozkładaniu sił i systematycznej pracy mówił także ksiądz proboszcz podczas kazania.

Pani Dyrektor przywitała serdecznie wszystkich uczniów oraz ich rodziców i przekazała treść listu inauguracyjnego, przesłanego przez Panią Burmistrz Małgorzatę Więckowską.