Tydzień profilaktyki w naszej szkole

To również ważna inicjatywa, że pan policjant Antoni Nowak odwiedził przedszkole i uczniów klas trzecich, aby mówić o bezpieczeństwie. Edukacja na temat bezpieczeństwa jest istotna, szczególnie dla dzieci, ponieważ pomaga im zrozumieć, jak unikać niebezpieczeństw i zachowywać się odpowiednio w różnych sytuacjach.

Policjanci często prowadzą prelekcje i warsztaty dla dzieci, aby nauczyć ich podstawowych zasad bezpieczeństwa, takich jak:

  1. Zasady bezpieczeństwa na drodze, w tym korzystanie z pasów bezpieczeństwa i przejść dla pieszych.
  2. Jak rozpoznać osoby, którym można zaufać, i jakie informacje nie należy ujawniać obcym.
  3. Zachowanie się w przypadku zagrożenia lub niebezpiecznej sytuacji.
  4. Znajomość podstawowych numerów alarmowych (np. 112 lub 997) i jak dzwonić po pomoc w nagłych wypadkach.
  5. Uczenie się to obowiązek każdego ucznia.

Te lekcje pomagają dzieciom zrozumieć, jakie zachowania i nawyki mogą pomóc im uniknąć potencjalnych niebezpieczeństw oraz jak reagować w przypadku sytuacji kryzysowych. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa odgrywa istotną rolę w zapewnieniu, że dzieci wiedzą, jak chronić siebie i innych.

Odwiedziny policjanta w przedszkolu i szkole są również sposobem na budowanie pozytywnego stosunku dzieci do służb mundurowych oraz na kształtowanie zaufania do organów ścigania.

Absolutnie, informacje o bezpieczeństwie w sieci są niezwykle istotne, zwłaszcza w erze cyfrowej, w której dzieci i młodzież coraz częściej korzystają z internetu. Tydzień profilaktyczny to doskonała okazja, aby również edukować uczniów na temat bezpiecznego korzystania z internetu. Tematykę związana z bezpieczeństwem online przedstawił nasz były uczeń Maksymilian Skórnóg.

  1. Koparki i zagrożenia w sieci płynące z reklam
  2. Reklamy i ich działanie. Jak reklamy mogą ściągać pieniądze z kart kredytowych.
  3. Piracenie, piracenie gier, gdzie piracić gdzie nie piracić.
  4. Antywirusy, jak działa wirus. Antywirus antywirusowi wirusem.
  5. Rozwijające gry komputerowe.

Wprowadzanie edukacji na temat bezpieczeństwa w sieci do tygodnia profilaktycznego to ważny krok w kierunku zwiększenia świadomości uczniów na temat zagrożeń online i umożliwienia im korzystania z internetu w sposób bezpieczny i odpowiedzialny.

To świetnie, że w waszej szkole odbyły się warsztaty profilaktyczne z zakresu zdrowia i zdrowia psychicznego prowadzone przez lekarza. Tego rodzaju inicjatywy są ważne dla edukacji zdrowotnej uczniów i promowania świadomości zdrowotnej. Warsztaty takie mogą pomóc uczniom zrozumieć znaczenie opieki nad swoim ciałem i umysłem oraz uczyć ich, jak dbać o swoje zdrowie.

Podczas tych warsztatów uczniowie mogli być informowani na temat różnych aspektów zdrowia, takich jak zdrowe nawyki żywieniowe, regularna aktywność fizyczna, higiena osobista, radzenie sobie ze stresem i dbanie o zdrowie psychiczne, właściwą postawę ciała. To cenne informacje, które mogą wpłynąć pozytywnie na jakość życia uczniów.

Dzięki takim inicjatywom szkoła może również zapewnić wsparcie i zrozumienie uczniom w kwestiach związanych z ich zdrowiem psychicznym. Zdrowie psychiczne jest równie ważne jak zdrowie fizyczne, i edukacja na ten temat może pomóc w rozwiązywaniu problemów i radzeniu sobie z wyzwaniami emocjonalnymi.

To z pewnością pozytywna inicjatywa, która przyczynia się do budowania świadomych i zdrowych uczniów. Serdecznie dziękujemy panu doktorowi Krzysztofowi Kubiakowi.

 Prowadzone przez p. Kozerskiego  zajęcia dotyczyły zagadnień z zakresów: fizyki, mechaniki, logiki i historii.   W trakcie warsztatów wykorzystuje stworzone prze siebie modele edukacyjne, bazujące na projektach Leonarda da Vinci. Podczas warsztatów dzieci zapoznały się z zjawiskami występującymi w otaczającym nas świecie. Największą zaletą warsztatów była możliwość poznawania świata nauki w sposób inspirujący, obrazowy, praktyczny i namacalny. Dzieci mogły samodzielnie dotykać i konstruować oraz świetnie się bawić nawet nie zdając sobie sprawy, że zdobywają wiedzę, którą w przyszłości wykorzystają. Uczniowie w trakcie warsztatów obcowały z projektami wielkich mistrzów jeśli uczyć się to tylko od najlepszych.

Podczas warsztatów dzieci zapoznały się np.: z działaniem łożyska, siły odśrodkowej, wiatromierza, zmechanizowanego młota, nadproża łukowego, mostu ratunkowego, zjawiska Peltiera, zjawiska Seebecka, zamkowej ściany obronnej, dźwigni, maszyn prostych, pracę podstawowych elementów elektronicznych ,działania siłownika, podstawy pneumatyki i hydrauliki, działania pantografu,  poznają źródła energii oraz wielu innych.

Warsztaty pozwoliły odkrywać świat w sposób inspirujący, rozbudzają ciekawość do zdobywania wiedzy. 

Rozumiem, że tydzień profilaktyki w naszej szkole przeszedł szybko, ale to wspaniała inicjatywa, która może pozostawić trwały wpływ na uczniów. Profilaktyczne programy edukacyjne mają na celu zwiększenie świadomości i dostarczenie ważnych informacji, które uczniowie mogą wykorzystywać przez całe życie. Choć tydzień profilaktyczny to krótka inicjatywa, to warto kontynuować edukację zdrowotną i profilaktyczną przez cały rok szkolny i poza nim.

Warto pamiętać, że profilaktyka zdrowotna to proces długofalowy, a każdy krok w kierunku zwiększenia świadomości zdrowotnej i bezpieczeństwa jest krokiem w dobrą stronę. Dziękujemy z Twoją uwagę i obecność w tym ważnym wydarzeniu.