Talent show-konkurs talentów

Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie „Mam Talent’’, który odbędzie się w dniu 26.04.2022r.

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły, którzy chcą zaprezentować swój talent. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń indywidualnie lub grupa uczniów do 6 osób.

Uczestnicy mogą zaprezentować tylko jeden występ o maksymalnej długości 4 minut. W dniu konkursu wybrana komisja oceniać będzie każdy występ w skali od 1 do 6.

Konkurs wygrywa uczestnik/grupa, który zdobył najwięcej punktów. Występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych. Podczas występu uczeń nie może być ubrany prowokacyjnie. Prezentacja nie może być dłuższa niż 4 minuty.  

CELE KONKURSU

  • popularyzowanie działań artystycznych
  • rozwijanie kreatywności
  • promowanie młodych talentów
  • rozwijanie zainteresowań uczniów
  • promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
  • zaprezentowanie w środowisku szkolnym różnorodnych talentów
  • integracja zespołu szkolnego

Uczestnicy mogą zgłaszać się do 15 kwietnia. Zapisy i szczegółowe informacje u nauczycieli języka angielskiego. (J.Wijas, B. Kokoszka)