Świadek historii – multimedi@lna szkoła

26 września 2007r. odbyło się spotkanie z p. Zbigniewę Siudakiem, prezesem bocheńskiego oddziału Światowego Związku żołnierzy Armii Krajowej w Bochni. W spotkaniu wzięli udział uczniowie  klas III i II gimnazjum. Pan Siudak przedstawił założenia planu „Burza” i jego realizacje na Ziemi Bocheńskiej.  
Wyjaśnił etapy  powstawania Armii Krajowej, zasady naboru do jej szeregów  oraz opowiedział o akcjach zbrojnych przeprowadzonych na Ziemi Wiśnickiej. Przedstawił swoją historią od pierwszych dni wojny, poprzez działalność w szeregach AK do pierwszych lat powojennych, kiedy został aresztowany i osadzony w więzieniach, jako wróg narodu. 
Mówiąc o walce w czasie wojny podkreślał zaangażowanie młodych ludzi , którzy nie zważając na  śmierć podejmowali się działań w obronie życia  innych ludzi.  
Starał się odpowiedzieć na pytanie, czy w obecnej rzeczywistości można być patriotą? Uważał, że jego pokolenie patriotyzm wyniosło z domu, gdzie po okresie zaborów bardzo dbano o kultywowanie dziejów Polski, świąt narodowych i religijnych, wpajano szacunku dla bohaterów narodowych i państwowych.