Sukces naszego ucznia w Międzynarodowym Konkursie Językowo- Plastycznym “My Town”

Z dumą informujemy, że uczeń klasy 8a, Mikołaj Tokarz wziął udział w VIII Międzynarodowym Konkursie Językowo – Plastycznym „My Town” zajmując III miejsce.

Konkurs organizowany jest pod patronatem Kuratorium Oświaty w Lublinie przez Instytut Filologii Angielskiej z ramienia Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Lublinie.

Główne cele konkursu to promowanie dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, edukacji patriotycznej, poznawania polskiej historii i kultury, w tym osiągnięć duchowych
i materialnych, motywowanie uczniów do poszerzania znajomości języka angielskiego oraz wiedzy o własnym mieście, regionie oraz rozwijanie kreatywności i młodych talentów plastycznych.

Mikołaj zaprezentował w formie plastycznej walory naszej miejscowości i opisał je w języku angielskim.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!