Sprzątamy!

Dnia 20 września społeczność naszej szkoły uczestniczyła w kolejnej, już 30 edycji akcji „Sprzątanie świata”. Tegorocznej edycji programu przyświecało hasło: „Sprzątanie świata łączy ludzi!”a jej celem było promowanie poszanowania zasobów, ograniczenia ilości śmieci i ich efektywnej segregacji. 

Wczesnym przedpołudniem wszyscy uczniowie wyruszyli spod budynku szkoły i zajęli się oczyszczaniem przydzielonego im rewiru.

Sprzątający, dzięki zacięciu i aktywnej postawie zebrali kilka  worków śmieci, które następnie  złożyli we wcześniej ustalonych punktach odbioru odpadów.

Zachęcamy, aby tego typu przedsięwzięcie nie było wyłącznie jednorazowe, ale by podejmować działania, dzięki którym nauczymy się być konsumentami odpowiedzialnymi za naturalny stan środowiska przyrodniczego.