Samorząd Uczniowski to nie tylko organ szkoły

Samorząd Uczniowski, czyli jeden z organów szkoły, ale nie tylko, bo są to głównie ludzie, osoby z którymi miło i przyjemnie spędza się czas. Samorząd to wszyscy uczniowie oraz jego opiekunowie.

W tym roku przedstawiciele Samorządu starali się aby uczniom naszej szkoły zapewnić jak najlepsze warunki do nauki, ale i odpoczynku w trakcie przerw i myślę, że organ ten sprostał temu zadaniu.

Na zakończenie, w ramach podziękowania oraz docenienia pracy i pomocy uczniów opiekunowie Samorządu zrobili niespodziankę z pizzą. Serdecznie im za to dziękujemy.

Dziękuję wszystkim, którzy pomagali i współpracowali z Samorządem Uczniowskim naszej szkoły. Dziękuję za ten rok i życzę kolejnego tak udanego.

Przewodniczący SU

Góra Filip