Podsumowanie Warsztatów Profilaktycznych dotyczących Uzależnień

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

Chcielibyśmy podzielić się z Wami świetnymi wieściami! W poniedziałek odbyły się w naszej szkole warsztaty profilaktyczne dotyczące uzależnień. To wyjątkowe wydarzenie miało na celu zwiększenie świadomości na temat problemu uzależnień oraz dostarczenie praktycznych narzędzi profilaktycznych.

Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się więcej o różnych rodzajach uzależnień, zrozumieć czynniki ryzyka i skutki oraz zdobyć umiejętności radzenia sobie z presją otoczenia. Były to cenne i edukacyjne chwile, które z pewnością przyczynią się do wzrostu świadomości w naszej społeczności.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie oraz prowadzącej Pani Iwonie Świętek za cenną wiedzę i doświadczenie, które się z nami podzieliła.

Dbając o dobro naszych uczniów, jesteśmy przekonani, że inicjatywy takie jak te przyczyniają się do budowania zdrowego i świadomego społeczeństwa szkolnego.

Pamiętajcie, że edukacja to klucz do rozwoju!