Podsumowanie działań w ramach realizacji projektu “Przyszłość w Europie”

Podsumowanie działań w ramach realizacji Projektu  
„Przyszłość w Europie” za okres 01.10.2009 – 22.12.2009. 
 
W ramach realizacji Projektu „Przyszłość w Europie” zrealizowano: 
• po 66 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki, języka angielskiego oraz w bloku nauk przyrodniczych we wszystkich grupach 
• po 20 godzin zajęć dodatkowych z matematyki i w bloku nauk przyrodniczych 
• 5 godzin zajęć z doradztwa zawodowego dla klasy II (2 godziny) i III (3 godziny) 
• 10 godzin szkolenia dla nauczycieli w zakresie obsługi i zastosowania tablicy interaktywnej jako nowoczesnej metody nauczania 
• wycieczkę na pokazy chemiczne na uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 
• wycieczkę do obserwatorium astronomicznego w Krakowie  
 
Zakupy współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Projektu „Przyszłość w Europie”: 
• tablica interaktywna 
• rzutnik 
• laptop multimedialny 
• mikroskopy 
• zestaw pomocy dydaktycznych do fizyki 
• modele do biologii 
• minerały 
• podręczniki do języka angielskiego 
• zbiory zadań do matematyki 
• programy multimedialne 
 
 
 
Koordynator projektu  
Małgorzata Więckowska