Podsumowanie akcji – Tydzień świadomości ekologicznej mieszkańców Kobyla „ Każdy z nas zyska na ochronie środowiska!”

Podsumowanie akcji –  
Tydzień świadomości ekologicznej mieszkańców Kobyla 
„Każdy z nas zyska na ochronie środowiska!” 
 
Za nami bardzo intensywny tydzień. Czas wspólnej pracy i  edukacji .Tydzień wspólnej aktywności obejmował dni od 20 do 24 kwietnia, w tym święto naszej planety – Międzynarodowy Dzień Ziemi. W akcję czynnie włączyli się uczniowie, rodzice, a nawet absolwenci naszej szkoły. 
W ramach działań uporządkowano własne gospodarstwa, przydrożne rowy i inne zaniedbane miejsca. Dokonano drobnych napraw małej architektury, teren wokół szkoły uporządkowano i przygotowano pod nowe nasadzenia. Zadbano o czystość i estetykę przystanków autobusowych.  
Ten tydzień obfitował przede wszystkim w edukację. Jednym z priorytetów współczesnej edukacji jest odpowiednie przygotowanie uczniów do podejmowania racjonalnych działań, służących ochronie przyrody oraz dostrzegania i zapobiegania zagrożeniom cywilizacyjnym. Stąd ogromne zaangażowanie uczniów w realizację akcji. 
Cała społeczność szkolna realizowała zagadnienia z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Ponadto odbyły się wystawy, konkursy i inne działania promujące tak ważne dla naszej społeczności przedsięwzięcie. 
Były to liczne plakaty zachęcające do włączenia się w akcję, wystawa przedszkolaków „Eko-kulturalni”, konkurs plastyczny „ Czary mary to za mało, żeby się Kobyle samo posprzątało”, „Świadoma segregacja pierwszoklasistów- Ekoludek”, „Coś z niczego – praca z wykorzystaniem odpadów” itp.  
Aktywne uczestnictwo w „Tygodniu świadomości ekologicznej…” było wyrazem naszego lokalnego patriotyzmu. Dziękujemy wszystkim za włączenie się w akcję.  
Poniżej znajduje się krótka fotorelacja z wspólnie podjętych działań.