“Dzień Dobra”

W naszej szkole odbył się wyjątkowy “Dzień Dobra”, który był poświęcony propagowaniu wartości takich jak empatia, życzliwość i pomoc innym. Wydarzenie miało na celu zainspirowanie uczniów do podejmowania aktywności charytatywnych oraz promowanie kultury wspierania i troski o innych.

Podczas “Dnia Dobra” uczniowie mieli okazję pochylić się nad “Księgą Życia” – Biblią. Starsi uczniowie czytali wylosowane “ziarenka mocy”- urywki z Pisma świętego i tłumaczyli fragmenty młodszym kolegom. Zorganizowano rozmowy, zabawy, polegały na spotkaniu się i uważnym słuchaniu innych.

W ramach “Dnia Dobra” przeprowadzono także akcję charytatywną. Uczniowie angażowali się w zbiórkę darów, takich środki czystości, które następnie przekazywane były potrzebującym osobom w domu Dziecka w Bochni a zwłaszcza naszej Madzi.

Podsumowując, “Dzień Dobra” w naszej szkole był pełen inspiracji, refleksji i aktywności na rzecz innych. Był to czas, w którym uczniowie mieli szansę doświadczyć radości i satysfakcji płynących z pomagania innym oraz zdobyć nowe umiejętności społeczne. Szkolne Koło Caritas potwierdza- warto pomagać.

“Dzień dobra” niech u nas w szkole trwa 365 dni w roku.