DZIEŃ Z TEATRZYKIEM  KAMISHIBAI

W środę 18 października nasza biblioteka przeobraziła się w teatr. Szanowna Publiczność miała okazję uczestniczyć w czterech spektaklach: ,,Jak żyje Ziemia?”, ,,Bajka o Wiśle”, ,, O panach Palcach”, ,, Trzeba będzie”.

Materiały zostały zakupione ze środków pozyskanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Czym jest KAMISHIBAI – magiczny drewniany teatrzyk?

KAMI to papier, SHIBAI to teatr  –  KAMISHIBAI to Papierowy Teatr

Kamishibai  Papierowy Teatr to teatr obrazkowy lub inaczej teatr ilustracji.

Jest to technika opowiadania, czytania wywodząca się z Japonii, wykorzystując plansze z obrazkami i tekstem oraz drewnianą lub kartonową skrzynkę (butai), – na wzór parawanu z teatrzyków marionetkowych – w której przedstawiane są kolejne fragmenty historii, bajki, opowiadania.

Kamishibai – lekka drewniana scena z opowieścią na papierze w środku, może być używany z powodzeniem w domu, w bibliotece,  szkole. Potwierdzamy. Było naprawdę świetnie.

Teatrzyk kamishibai stanowi oprawę dla ilustracji i skupia na niej uwagę publiczności. W ten sposób opowieść zdecydowanie wyodrębnia się z otaczającej rzeczywistości. Kamishibai to narzędzie kreatywnego działania, aktywizująca metoda pracy z uczniem.

Chociaż bibliotekarze i nauczyciele mieli poważne obawy, czy zainteresują młodego odbiorcę tak zaprzyjaźnionego z komputerem, zostali miło zaskoczeni.

Uczniowie niezależnie od wieku z zainteresowaniem i nieukrywaną radością obserwowali historie opowiedziane na kartach papierowego teatrzyku, nierzadko budziła się głęboka refleksja, rodziły się pytania, spontanicznie rozpoczynały się dyskusje, a najmłodsi dopełniali gestem, ruchem i śpiewem zaprezentowane opowieści.

Zobaczcie sami.