Sukcesy chodzą parami… Powodzenie Mikołaja  w Ogólnopolskich Konkursach…

Zadaniem uczestników konkursu było samodzielne wykonanie pracy plastycznej o tematyce ekologicznej w formacie A3 dowolną techniką płaską: malarstwo, rysunek, pastel, technika mieszana (z wyłączeniem plasteliny i materiałów sypkich), kolaż, grafika.

Cele konkursu:

  • zwiększenie wśród uczniów poziomu świadomości i wrażliwości ekologicznej,
  • propagowanie idei proekologicznego stylu życia,
  • uświadomienie dzieciom w jaki sposób mogą na co dzień dbać o środowisko naturalne,
  • rozwijanie umiejętności dostrzegania i przeżywania piękna przyrody,
  • wyzwalanie nieograniczonej kreatywności, wyobraźni,
  • stworzenie możliwości prezentacji swoich prac grupie młodych twórców z całego kraju.

Na Ogólnopolski Ekologiczny Konkurs Plastyczny Prezent dla Ziemi wpłynęło 328 prac z 77 szkół, więc tym bardziej cieszy fakt, osiągnięcia tak wielkiego sukcesu naszego ucznia!

Link do wyników konkursu

https://sp45.edu.gdansk.pl/pl/art/konkursy-ogolnopolskie-rozstrzygniete.79089.html

Agnieszka Nowak

Mikołaj wielokrotnie próbował swoich sił w twórczości poetyckiej i Jego prace były zauważane, nagradzane. W tym roku również wziął udział w  Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim dla szkół im. ks. Jana Twardowskiego „Drogowskazy księdza Jana”.

 Tegoroczny temat brzmiał: „Gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny.”

Cele konkursu:

• popularyzacja twórczości literackiej ks. Jana Twardowskiego,

• wychowanie do wrażliwości na piękno, prawdę i dobro,

• rozwijanie wrażliwości artystycznej,

• zachęcanie do pracy twórczej,

• rozwijanie wyobraźni twórczej,

• inspirowanie zainteresowań literackich,

• kształcenie umiejętności przekazywania treści literackich,

• budzenie zainteresowań poezją księdza Jana Twardowskiego,

• promowanie młodych talentów.

I ów Młody Talent, posiadający twórczą wyobraźnię,  zainteresowany twórczością naszego Patrona, zachęcony do pracy twórczej, wychowywany do wrażliwości na piękno, prawdę i dobro, etc. takie dzieło stworzył:

PRZEMYŚLENIA

Życie moje drogie, kochane!

Czy wiesz dokąd zmierzam niewytrwale?

Patrząc w zwierciadło duszy doczesnej wędrówki,

Widzę barwnego motyla na kwiecie owocnej borówki.

W głębokim lesie, gdzie cisza króluje,

Jedwabnik biały na wietrze tańcząc faluje.

Pełni spokoju, przyjemnej swawoli paź i rusałka

Zapierają dech w piersiach, cudowna świata mozaika.

Z kolei ty mała biedronko w kropki odziana,

Rozsiewasz dobrostan, szukając nektaru widziana.

Twoje skrzydełka niosą cię hen daleko,

Przynosząc pełne przygód skarbów „mleko”.

Każde z nich ma coś niebywałego do zaoferowania,

Gdzie raptem natknięty człowiek z kolei coś do oddania.

Szum rozmaitych drzew niech nam przypomina,

Iż człek to mała tegoż świata dziecina.

Jeden uśmiech, jedno słowo a tyle radości,

W naszym świecie, pełnym troski i nienawiści.

Bądźmy jak nietuzinkowy kwiat wśród barw,

Tworząc wspólny piękny poczet zaszczytu salw.

W naszych różnicach tkwi potęga i siła,

Wsparcie i ukojenie nawzajem, nasza chwila!

Samotny niech ma przyjaciela blisko,

Marzenia potrzebują wsparcia, jak iskry ognisko.

Prostota, otwartość i ciężka praca,

Poczucie skruchy wszystko nam zwraca.

Mimo , iż wina wciąż kary z uśmiechem unika,

Na poczekaniu nieukrywane wzruszenie znika.

Ulotne myśli wzajemnie się uzupełniają,

Nierówni siebie esejami dopełniają.

Egzystencja obecnego czasu w apelu,

To orzeł pędzący do wybranego celu.

Blask jaśniejącego słońca onieśmieli,

Księżyc na niebie cieplutką pierzynkę uścieli.

Śpiew ptaków ukoi złe dnia uroki,

Monotonny dźwięk nudy złożony w epoki.

Różnorodność życia to kolorowy kwiat,

Wspólnie tworzymy cudowny świat.

Mały element naszego istnienia,

To symbol szczęścia i niezapomnienia.

Nie miejmy żalu nikt do nikogo,

Nasz Pan wie, co robi cała załogo.

Bądźmy jak krople deszczu o poranku,

Drobiazgowość nas jednoczy bratanku.

Zawsze pamiętajmy, jesteśmy jedną rodziną,

Mimo rozmaitości, złączeni miłości spoiną.

Z dumą w sercu niech każdy z nas kroczy,

Czyniąc krąg pięknym, by był uroczy!

W liście gratulacyjnym  Komisja Konkursowa serdecznie dziękuje uczniom  za prace nadesłane na konkurs,  podkreślając ich wysoki poziom artystyczny.

A my ten zbiór wierszy chcemy zobaczyć, a już marzeniem byłby taki tomik z autografem dla szkoły.

Gratulujemy serdecznie!

Aneta Florek